Actueel

Wetswijzigingen in 2020

Bent u ook nieuwsgierig welke "wetswijzigingen"er plaatsvinden per 1 januari 2020 met betrekking tot de woningmarkt?
Onze branchevereniging NVM heeft alles voor u op een rijtje gezet:


De woningmarkt zit op slot daarom wordt er 2 miljard geïnvesteerd de komende jaren.

Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Er is een bedrag van 1 miljard beschikbaar gesteld voor woningbouw en 1 miljard korting op de verhuurderheffing, waarmee de woningbouw wordt gestimuleerd, om hiermee de doelstelling van 75 duizend extra woningen per jaar te kunnen realiseren. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Zie voor meer informatie onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/sneller-meer-betaalbare-woningen-voor-starters-en-middeninkomens
 

NHG-grens naar € 310.000 in 2020

Vanaf 1 januari 2020 stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 290.000 naar € 310.000. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600. Als de getaxeerde waarde hoger is dan koopsom dan is het laagste bedrag leidend met betrekking tot de kostengrens.
 

Bindend aanbod

De nieuwe kostengrens kan al gelden voor een woning die in 2019 wordt aangekocht. Het gaat erom dat het bindend aanbod wordt uitgebracht in 2020. Je kunt dus nu al een woning tot € 310.000 kopen, als het bindend aanbod maar in 2020 wordt uitgebracht. Voor de koopsom geldt het bedrag exclusief roerende zaken.


Oversluiten ook onder de NHG-grens

De NHG-kostengrens geldt in 2020 zowel voor aankopen als oversluiten. Het oversluiten van een lening zonder NHG naar een hypotheek met NHG is vanaf 2020 niet meer mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens ligt. Zie voor meer informatie over de NHG-kostengrens onderstaande link: https://www.nhg.nl/Over-NHG/Actueel/de-nhg-kostengrens-in-2020-de-meest-gestelde-vragen-en-antwoorden-op-een-rij

NHG-premie in 2020 verlaagd naar 0,7 %

Een koper betaalt voor een hypotheek met NHG eenmalig een NHG-premie, de zogenaamde borgtochtprovisie. Deze borgtochtprovisie betaalt de consument via de geldverstrekker aan NHG zodra de hypotheek wordt afgesloten. De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd van 0,9%  naar 0,7% over de hoogte van de hypotheek.

Dit betekent dat er maximaal € 2.170 aan kosten wordt gerekend voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen en maximaal € 2300,20 voor woningen met energiebesparende voorzieningen. Het streven is om dit niveau in beginsel de komende jaren vast te houden. Zie voor meer informatie over de borgtochtprovisie onderstaande link: https://www.nhg.nl/Over-NHG/Actueel/nhg-premie-in-2020-verlaagd-naar-07

Hypotheekaftrek daalt sneller

De hypotheekrenteaftrek daalt van 49% naar 46% in 2020. Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Het percentage wordt verlaagd van 52% naar 37,05%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5% per jaar. Met ingang van 2020 wordt het versneld afgebouwd met 3% per jaar. Voor 2020 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 49% naar 46%. De komende jaren zal dit tarief verder versneld worden afgebouwd met 3% per jaar. Vanaf 2023 is dan het tarief van 37,05% bereikt.

Hillen-aftrek daalt naar 93 1/3%

De aftrekpost vanwege geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) daalt met 3? % per jaar. In 2020 bedraagt de Hillen-aftrek 93? %. De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten eigen woning. Vorig jaar heeft het kabinet besloten om de Hillen-aftrek in 30 jaar af te schaffen, in stappen van 3?% per jaar. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal. Zie voor meer informatie over de Hillen-aftrek deze link.  

Inkomen partner telt mee voor 80% in 2020

Voor tweeverdieners wordt bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2020 het inkomen van de minst verdienende partner voor 80% meegeteld. In 2019 was dit nog 70%.


Inkomstenbelasting naar twee schijvenstelsel in 2020

Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020. Zie voor meer informatie onderstaande link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/tweeschijvenstelsel-inkomstenbelasting

WOZ waarde stijgt in 2020

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 8,0 tot 10,0%. De WOZ-waarde die men in 2020 ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 weer. Zie voor meer informatie onderstaande link: https://www.waarderingskamer.nl/tabblad-waarderingskamer/adviezen-waarderingskamer/#c473

Eigen woningforfait daalt

In 2020 wordt het eigenwoningforfait vastgesteld op 0,6 % voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (in 2019 is dit 0,65 %).

Energiebelasting omlaag in 2020

Op 1 januari 2020 verandert de energiebelasting. Gemiddeld gaan huishoudens minder belasting betalen. Zie voor meer informatie onderstaande link: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/energiebelasting-2020/

VvE's met zonnepanelen kunnen btw-vrijstelling krijgen

De Belastingdienst heeft per 1 januari 2020 de zogenaamde kleine ondernemingsregeling (KOR) aangepast. Daardoor kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE‘s) die zonnepanelen hebben met ingang van het jaar 2020 vrijgesteld worden van hun btw-verplichtingen bij deelname aan de nieuwe KOR.

Als een VvE voor minder dan een bedrag van € 20.000,- per jaar aan stroom teruglevert, kan de VvE een beroep doen op de nieuwe KOR. Een VvE hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen.

VvE’s moeten wel opletten bij gebruikmaking van de nieuwe KOR. Als een VvE de btw op de aanschaf heeft afgetrokken kan het zijn dat een deel van de eerder afgetrokken btw weer aan de Belastingdienst moet worden terugbetaald in het kader van de herzieningsregeling. Een VvE moet dus bereken of het loont om deel te nemen aan de nieuwe KOR.

Daarnaast kan de VvE bij deelname aan de nieuwe KOR geen btw meer aftrekken over de onderhoudskosten of andere kosten die verband houden met de zonnepanelen. Voordat de VvE beslist om aan de KOR deel te nemen is maatwerk door een fiscalist/accountant vereist.


Salderingsregeling voortgezet

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord.

Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft. Zie voor meer informatie onderstaande link: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/salderingsregeling-verlengd-tot-2023


Huur

Huurliberalisatiegrens naar € 737,14
(Betaalbare woningen / sociale huurgrens )

De huurliberalisatiegrens wordt in 2020 verhoogd naar € 737,14. In 2019 was deze vastgesteld op € 720,42.


Huurtoeslaggrens naar € 737,14
De huurtoeslaggrens bedraagt per 2020 € 737,14. In 2019 lag de grens op € 720,42.


Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer voor de huurtoeslag. Hoe hoog het  inkomen mag zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, hangt af van de hoogte van huur, de leeftijd van de huurder en de samenstelling van diens huishouden.

Zie voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de huurtoeslag onderstaande link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen


Verplicht minimum bedrag VvE reservefonds in 2018

Vanaf 1 januari 2018 is de ‘Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars’ geldig. Op grond van deze wet dient er jaarlijks een reservering ten behoeve van het reservefonds plaats te vinden.

De VvE’s hebben daarbij twee opties: de grootte van deze jaarlijkse reservering wordt door de vergadering van de VvE vastgesteld op grond van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of een bedrag van ten minste 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw wordt gereserveerd. Het gevolg van de wet is dat de maandelijkse bijdrage fors omhoog kan gaan bij een VvE die geen geld in het reservefonds heeft.

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. De VvE stelt dit plan vast. Hierin staat precies:

  • welke onderhouds- en herstelwerkzaamheden en duurzaamheidsmaatregelen plaats moeten vinden;
  • wanneer deze werkzaamheden moeten plaatsvinden in een minimale periode van 10 jaar;
  • wat de kosten van de werkzaamheden zijn.

De VvE weet dan hoeveel zij maandelijks moet reserveren om het onderhoud te kunnen betalen. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds.

Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering. 

Overgangsrecht
Alle bestaande VvE’s moeten binnen drie jaar de minimale jaarlijks reservering ten behoeve van het reservefonds realiseren. Indien er uiterlijk 1 januari 2021 niet is voldaan aan deze nieuwe verplichting, dan is het mogelijk om bijvoorbeeld het bestuur aan te schrijven of het onderhoud op de vergadering van de VvE te bespreken. Indien dat onvoldoende effect heeft, dan kan een VvE-lid zich wenden tot de rechter om nakoming van de verplichting af te dwingen.

Duurzaam verbouwen

Denkt u erover om uw woning duurzaam te (ver)bouwen of zelf energie op te gaan wekken? Dan is het de moeite waard om hierover eerst meer te horen van een onafhankelijke adviseur. Kom kosteloos en vrijblijvend naar een van de spreekuren van het Duurzaam Bouwloket, het landelijke energieloket waarbij de gemeente Wassenaar zich heeft aangesloten.Persoonlijk advies over verduurzamen van uw woning


Het Duurzaam Bouwloket verzorgt in februari en maart wederom een spreekuur in Wassenaar voor bewoners die graag persoonlijk advies willen over het verduurzamen van hun woning.

  • Vrijdag 8 februari 2019 van 12.30 tot 16.30 uur in het gemeentekantoor (Johan de Wittstraat 45)
  • Vrijdag 22 maart 2019 12:30 tot 16:30 in de bibliotheek (Langstraat 40)

Bent u van plan om naar een spreekuur te komen, reserveer dan graag vooraf een tijdslot. Neem hiervoor contact op met het Duurzaam Bouwloket per telefoon (072- 743 39 56) of stuur een e-mail met uw contactgegevens naar info@duurzaambouwloket.nl. Vermeld in uw bericht ook duidelijk de datum en locatie. Contactpersoon voor de aanmeldingen is Mieke Sassen.


Kijk op www.duurzaambouwloket.nl voor adviezen en producten om uw woning te verbeteren én vind meteen gespecialiseerde regionale en lokale bedrijven die u daarbij kunnen helpen. Lees ervaringen van anderen en kom meer te weten over mogelijkheden en subsidies om te investeren in uw woning, in warme voeten en in uw portemonnee.

Wetswijzigingen in 2019

Op de derde dinsdag van september 2018 beleefde het kabinet-Rutte 3 zijn Prinsjesdag-primeur. Er klonk een positief geluid, want veruit het grootste deel van de Nederlandse huishoudens (96%) gaat er in koopkracht op vooruit! Lees mee welke kabinetsplannen de woningmarkt (be)treffen.

Iedereen profiteert

In 2017 hadden we te maken met een demissionair kabinet met weinig nieuws aan de horizon. Dit jaar ging Prinsjesdag er weer 'ouderwets' aan toe. De derde dinsdag van september verliep grotendeels volgens traditie; naast de hoedjesparade, de troonrede en uiteraard het driewerf hoera voor de koning kon wederom het uitlekken van de miljoenennota vóór Prinsjesdag niet uitblijven. Toch verliep niet alles traditiegetrouw; de gouden koets ontbrak – voor het derde jaar – wegens groot onderhoud en werd vervangen door de glazen koets, maar vooral op inhoudelijk gebied bleek dat het tijd is voor verandering. Zo gaat 96% van de Nederlandse huishoudens er in koopkracht op vooruit. Maar er is meer nieuws waar Gravestate Makelaardij u, als (toekomstig) huiseigenaar, graag van op de hoogte brengt.

Belastingen op energie stijgen

Als het op koopkracht aankomt ziet het er voor veruit de meeste Nederlandse huishoudens rooskleurig uit in het komende regeringsjaar. Waarschijnlijk zal het u niet verbazen dat er ook maatregelen worden getroffen die de portemonnee van huiseigenaren treffen. Het is namelijk niet alleen maar positief nieuws wat de klok slaat. Zo stijgen de energiebelastingen in 2019, waardoor de energierekening volgend jaar flink omhoog gaat. Een gemiddeld gezin met een koopwoning betaalt volgend jaar €152 meer belasting. Dit is een stijging van 25%.

Laag btw-tarief omhoog

Vanaf 1 januari 2019 stijgt het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dit merkt u niet alleen in uw portemonnee bij aanschaf van uw dagelijkse boodschappen. Ook diverse werkzaamheden aan uw woning, denk aan schilders- en stukadoorswerkzaamheden, vallen onder dit lage btw-tarief. De rekening voor deze werkzaamheden zal in 2019 dus hoger uitvallen. Wilt u nog gebruik maken van het 6% tarief? Zorg dan dat u de rekening voor het einde van 2018 betaalt. De werkzaamheden mogen dan wel in 2019 worden uitgevoerd. Houd er wel rekening mee dat aan vooruitbetalen een risico kleeft.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek gaat omlaag

De komende jaren wordt de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. In 2019 gaat het maximale belastingpercentage waarover huizenbezitters hun hypotheekrente mogen aftrekken omlaag met 0,5% naar 49%. Dat is geen nieuws. Tóch komt kabinet-Rutte 3 met een aanpassing. Aanvankelijk was het plan om de hypotheekrente in stapjes van 0,5% per jaar te verlagen van 52% naar 36,93%. Dit kwam neer op 14% in 28 jaar. In het regeerakkoord van het kabinet is echter besloten om de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld te gaan afbouwen. Tussen 2020 en 2023 gaat de aftrek daarom met 3% per jaar omlaag. Hierdoor wordt (al) in 2023 het tarief van 36,93% bereikt.

De inkomstenbelasting gaat omlaag

Na de belangrijkste pijnpunten voor de portemonnee van huiseigenaren is het nu tijd voor positief nieuws! Tegenover bovengenoemde belastingverhogingen staat voor de meeste huiseigenaren namelijk een belastingverlaging; in plaats van vier belastingschijven zijn er vanaf 2019 nog maar twee belastingschijven in de inkomstenbelasting. Met name mensen met een jaarinkomen tot €68.600 betalen hierdoor minder belasting.

NHG-grens omhoog

Wanneer u een woning koopt kan u, tot een bepaald aankoopbedrag, een hypotheek afsluiten met NHG. In 2018 staat de grens voor Nationale Hypotheek Garantie op €265.000. De NHG-grens is gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Omdat woningen meer waard worden, stijgt de NHG-grens mee met deze trend. Naar alle waarschijnlijkheid komt deze grens op 1 januari 2019 op € 290.000 te staan.

Hogere hypotheek bij energiezuinige woning

Wanneer u een nul-op-de-meterwoning koopt of een woning met een EPC van nul of lager dan kunt u ook in 2019 €25.000 extra lenen. Hierbij is het een vereiste dat er een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van minimaal tien jaar. Mogelijk komt deze eis voor een woning met een EPC van nul of lager per 1 januari 2019 te vervallen; u kunt dan nog €20.000 lenen. Overigens wordt deze extra leenruimte alleen gegeven vanaf een minimaal bruto gezinsinkomen van €33.000. Dit extra geleende bedrag wordt buiten de inkomenstoets gehouden.

Miljoenennota, Rijksbegroting en Troonrede

In dit artikel hebben wij de belangrijkste kabinetsplannen met betrekking tot de woningmarkt voor u uitgelicht. Bent u benieuwd naar de inhoud van de Miljoenennota, wilt u de Troonrede nog eens nalezen of de Rijksbegroting voor 2019 inzien? Dan verwijzen wij u graag naar de Prinsjesdag stukken van de Rijksoverheid.

Wetswijzigingen in 2018

Welke wetswijzigingen vinden er plaats in 2018 met betrekking tot de woningmarkt? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor de vastgoedmarkt voor u op een rij.

Hypotheek en financiering
Hypotheekrenteaftrek daalt van 50% naar 49,5% in 2018
In 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Voor 2018 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 50% naar 49,5%.

Loan-to-Value daalt naar 100% in 2018
De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2018 van 101% naar 100%. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning. Kopers kunnen in 2018 een hypotheek afsluiten tot maximaal 100% van de waarde van hun woning.
Voor de financiering van energiebesparende maatregelen voor de eigen woning kan extra worden geleend tot 106% van de waarde van de woning. Deze uitzonderingen zijn bedoeld om investeringen in energiebesparende maatregelen of een energiezuinige woning te stimuleren.

NHG-grens naar € 265.000 in 2018
Vanaf 1 januari 2018 stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 245.000 naar € 265.000. Dit is ruim 8 procent meer vergeleken met 2017 en is het resultaat van de verhoging van de gemiddelde woningprijs.
Aangezien in 2018 de LTV wordt verlaagd naar 100%, wordt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen maximaal € 265.000. Voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 280.900 (€ 265.000,- x 106%).

Onder energiebesparende voorzieningen wordt verstaan: een HR ketel, spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren, een warmtepomp, warmteterugwinning, een zonneboiler, zonnecellen of een combinatie hiervan.

Inkomen partner telt mee voor 70% in 2018
Voor tweeverdieners wordt bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2018 het inkomen van de minst verdienende partner voor 70% meegeteld. In 2017 is dat nog 60%. De komende jaren zal dit percentage verder stijgen naar uiteindelijk 100%. 

Omdat de koopkracht en rente in 2017 weinig veranderd zijn, blijft de maximale leencapaciteit verder redelijk stabiel. Wel is de mogelijkheid om extra te lenen voor zeer energiezuinige woningen verbreed, zodat dit niet alleen maar geldt voor nul-op-de-meter woningen. Verder is er een aanpassing gedaan aan de toetsrente. 

Bij hypotheken die korter lopen dan 10 jaar en die volledig worden afgelost binnen de rentevaste periode, kan voortaan gewerkt worden met de werkelijke rentepercentages i.p.v. met een toetsrente van 5%. Vooral voor ouderen die bij naderend pensioen een leningdeel versneld willen aflossen biedt dit meer mogelijkheden. 

Hypotheekrente over restschulden niet langer fiscaal aftrekbaar
In 2017 is het nog mogelijk om de rente over meegefinancierde restschulden 15 jaar lang fiscaal af te trekken. Deze tijdelijke maatregel loopt op 1 januari 2018 af.

Schenkingsvrijstelling van maximaal € 100.000 kan doorwerken in 2018 
Per 1 januari 2017 is de eenmalige schenkingsvrijstelling omhooggegaan van € 53.016 naar € 100.000. De schenking moet worden aangewend voor:

  • de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning; of
  • de aflossing van de eigenwoningschuld; of
  • de aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning; of
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

In tegenstelling tot 2013-2014 geldt er wel een leeftijdscriterium: de ontvanger moet op het moment dat de schenking tot stand komt tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Er hoeft geen sprake te zijn van een ouder-kind relatie. De schenking mag worden verspreid over drie achtereenvolgende jaren (2017, 2018 en 2019). De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40 jaar. De schenkingen moeten uiterlijk in het tweede kalenderjaar na het jaar van de eerste schenking zijn gebruikt voor de eigen woning. 

Huur

Huurliberalisatiegrens blijft bevroren in 2018
De huurliberalisatiegrens blijft ook in 2018 bevroren. De huurliberalisatiegrens bedraagt thans € 710,68. De liberalisatiegrens is per 1 januari 2016 voor 3 jaar bevroren.

Voorheen liep de liberalisatiegrens van 1 juli in een bepaald jaar tot en met 31 juli in het volgende jaar. Huurprijzen kunnen als gevolg van de jaarlijkse toegestane verhogingen en als het puntenaantal het toestaat wel boven deze grens uitstijgen.


Huurtoeslaggrens blijft bevroren in 2018
Ook de huurtoeslaggrens blijft in 2018 bevroren. De algemene huurtoeslaggrens is per 1 januari 2016 eveneens voor 3 jaar bevroren. Thans bedraagt de algemene huurtoeslaggrens € 710,68 en zal ook voor 2018 € 710,68 bedragen.

Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2018 maximaal 417,34 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2017 was dat 414,02 euro.
 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring